ÇİZGİ ÜSTÜ FOTOĞRAFÇILIK

Ürün • Katalog • Reklam • Moda • Kurumsal Fotoğrafçılık


nikon
ikon
ikon
ikon
ikonÇİZGİ ÜSTÜ FOTOĞRAFÇILIK

Kimileri en kalabalıklarda bile fark edilmek ister...

6 metre genişlik ve 10 metreye kadar arttırılabilir derinlikteki stüdyomuzda model, modelli ya da modelsiz ürün/reklam fotoğrafçılığı gerçekleştiriyor, 5 cm’den 175 cm’ye kadar farklı ışık şekillendiriciler ve mobil altyapımızla stüdyonun dışına taşıp mimari ve kurumsal fotoğrafçılık yapıyor, yer, mekan ve zaman ayırt etmeksizin her ortamda ve her branşta stüdyo kalitesinde sonuçlar vadediyoruz.


ÜRÜN/REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI

Profesyonel Reklam Fotoğrafçılığı denince birçok tanımlama ve açıklama var. Ama belki de hiçbiri olması gerekeni ya da farkını anlatmakta yeterli değil!

Çok net bir şekilde kampanyanın amaçlarını inceler, yapılacak çekimin, reklam kampanyasının hangi kilometre taşında ya da aşamasında olduğunu belirler, reklama ait zihinlerde uyandırılmak istenen imajı öğrenir ve buna ait sahneleri planlayarak çekimleri bu kriterlere uygun şekilde, kusursuz bir reklam kampanyası içerisinde yer alabilmek için yaparız. Profesyonel Fotoğraf Çekimlerini gerçekleştirirken de iyi bir marka ve reklamcı olduğumuz için de övünürüz.

Bir Ürün ya da Katalog Fotoğraf Çekimi yapılırken, Profesyonel fotoğraf çekimi yapılacak ürünlerin ne kadar öne çıkması gerektiği, hangi nitelikleriyle öne çıkacağı, bu ürünler içerisinde hangilerinin lokomotif ürünler olduğu bizim için önemli. Modelli | Modelsiz veya hikayesi olsun ya da olmasın gerçekleştirilecek Profesyonel Ürün Fotoğraf çekimlerinde verilmek istenen mesaj ve ürüne ait nitelikler doğrultusunda değişecek çekimler, izleyici ve nihai müşterinizin aklına sokmak istediğiniz mesajı tam olarak yansıtacaktır.


KURUMSAL FOTOĞRAFÇILIK

Güçlü bir marka ancak, doğru bir tesiste, güçlü bir İdari yapı, kendinden emin bir ekiple gerçekleştirilebilir.

Bu nedenle profesyonel kurumsal fotoğrafçılık iyi bir marka, reklam ve pazarlama stratejisinin vazgeçilemez parçasıdır.

İyi kalitede ve yeterli sayıda gerçekleştirilen Kurumsal Fotoğraf Çekimleri markaya olan güveni arttırır.Gelecekte işe çok yarayacak kurumsal hafızanızın görsel yanının oluşmasını sağlar.

Bu amaçla sıkça gerçekleştirilen kurumsal fotoğraf çekimleri şu başlıklar altında toplanacaktır;

- Yönetim Kadrosu Profesyonel Portre Fotoğraf Çekimleri
- Yönetim Kadrosu Profesyonel Toplu Fotoğraf Çekimleri
- Toplu Ekip Çalışan Profesyonel Fotoğraf Çekimleri
- İşbaşı Profesyonel Fotoğraf Çekimleri
- Tesis ve Mimari Profesyonel Fotoğraf Çekimleri
- Kutlama, Etkinlik Ve Organizasyon Profesyonel Fotoğraf Çekimleri


MODA FOTOĞRAFÇILIĞI

Profesyonel Moda Fotoğrafçılığı diğer Reklam Fotoğrafçılığı alanlarından farklılık göstermektedir. Reklam Fotoğrafçılığında konsantrasyon bazen marka, bazen ürün ya da ürüne ait bir özellik ve yahut bir sosyal sorumluluk projesi ile ilgili alakasız bir konu olabilecekken Profesyonel Moda Fotoğrafçılığındaki konsantrasyon gayet spesifiktir. Ürünü model taşıyorsa ürün, modelsiz çekimlerde detay ve|veya bütün göz önünde olmalıdır.

Stüdyo ya da isteğe bağlı olarak dış mekanlarda, modelli olsun ya da olmasın, ürünü ve detaylarını ön plana çıkaracak hazırlık ve fotoğrafçılık bilinciyle Profesyonel Moda Fotoğraf Çekimlerini gerçekleştiriyor ve tüketicinin gözlerini markanın kendi eserleriyle buluşturuyoruz.


MARKA İMAJ ve TANITIMA YÖNELİK PROFESYONEL BÜTÜNLEŞİK FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ

Kimi zaman marka imajı ve itibarına yönelik reklam kampanyaları, jenerik reklam kampanyaları ya da kimi zaman ürün, kimi zaman marka yerleştirilmiş tanıtım fotoğraf çekimleri amaçlarına göre ürünü markayla ilişkilendirmekte ve çoğu zaman birbirine yakın değerlerde gerçekleşmektedir. Reklamda, markaya ait yapılacak çekimde yerleştirilecek ürün ve bu ürünün ağırlığı ya da kadrajdaki hikayenin vurgusu hem marka hem de ürün ve ürünlere ait itibarı büyük ölçüde yükseltmektedir. Daha çok tanıtım amaçlı gerçekleştirilen bu tip fotoğraf çekimleri web sitesi, katalog ki mi zaman da haber merkezli fotoğraf çekimlerinde gerçekleştirilmektedir.


HABER ve PR TABANLI PROFESYONEL FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ

Reklam amaçlı bir takım haber ve röportaj fotoğraf çekimlerinde ana akım medya ya da medyada görev yapan ekipteki journalist fotoğrafçılar marklar için yeterli olmaz. Çünkü medya mensubu olaya haberci gözü ve haber niteliğinde bakarken, bu, herzaman marka sahibi ve temsilcileri için bir reklam mecrasıdır. Bu yüzden, bu tip eylemlerde marka sahibi ya da temsilcilerinin profesyonel reklam fotoğrafçısının kadrajına her zaman ihtiyaçları vardır.

Haber ve PR Tabanlı fotoğraf çekimlerinden evvel hikayeyi planlıyor, sahneleri tasarlıyor ve eş zamanlı olarak medya ile birlikte reklam fotoğraflarını çekiyoruz.